Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Giải độc Hay là Chết: Những Cách Trị liệu Tự nhiên để Đối phó với Bụi Phóng xạ từ Vụ Tan chảy Hạt nhân Fukushima

Tác giả: Gabriel Segura, MD. Bác sĩ phẫu thuật tim mạch.
Nguồn: Detoxify or Die: Natural Radiation Protection Therapies for Coping With the Fallout of the Fukushima Nuclear Meltdown

Chủ đề sức khỏe:
Sự ngần ngại trong việc công nhận những vấn đề quá rõ ràng và sự chậm trễ trong việc ngăn chặn phơi nhiễm và giảm nhẹ các tác động xấu là đặc tính thường trực của những kẻ ủng hộ năng lượng hạt nhân, những kẻ quan tâm đến việc giữ nguyên những gì hiện đang tồn tại hơn là giúp đỡ hàng triệu người vô tội đang phải chịu hậu quả mặc dù họ không có lỗi gì.
- Nesterenko, A. V., Nesterenko, V. B. và Yablokov, Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment (Chernobyl: Hậu quả của Thảm họa đối với Con người và Môi trường)
Khói bay lên từ lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Chúng ta nhận được những báo cáo trái ngược từ các nguồn đài báo chính thống về tình trạng hạt nhân khẩn cấp ở Fukushima, Nhật Bản. Một số nói nó ít nghiêm trọng hơn thảm họa Chernobyl nhiều, một số khác nói nó sẽ tồi tệ hơn nhiều so với Chernobyl. Chúng ta phải hiểu thế nào đây? Ai là đáng tin cậy?

Với tình hình hiện nay, tôi nghĩ rằng điều hợp lý nên làm là chờ đợi và chuẩn bị cho trường hợp tồi tệ nhất, hy vọng cho trường hợp tốt nhất và chấp nhận những gì sẽ đến. Với suy nghĩ này, tôi quyết định điểm lại những tài liệu có từ trước tới nay về những phương pháp chữa trị dễ áp dụng trong trường hợp xảy ra thảm họa hạt nhân, cũng như những tài liệu về thảm họa Chernobyl. Những gì tôi tìm thấy thực sự gây sốc, nhưng tôi cũng tìm được những phương pháp chữa trị căn bản có thể bảo vệ cho bạn và người thân của bạn.

Bài viết này bao gồm một tóm tắt khái quát tài liệu Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment (Chernobyl: Hậu quả của Thảm họa đối với Con người và Môi trường), xuất bản trong Annals of the New York Academy (Biên niên sử của Học viện New York) (2009). Các tác giả - Alexey V. Nesterenko (Viện An toàn Phóng xạ (BELRAD), Belarus) và Alexey V. Yablokov (Viện Khoa học Nga) cùng với Vassily B. Nesterenko – đã tổng hợp thông tin từ hàng ngàn bài viết khoa học và những tài liệu khác, bao gồm cả những phương pháp trị liệu tự nhiên đã được sử dụng thành công và có thể áp dụng rộng rãi. Cũng có nhiều nghiên cứu khác về những phương pháp trị liệu hiệu quả nhưng không được phổ biến trong y học chính thống. Nó sẽ cho bạn biết rõ những gì cần làm trong trường hợp xảy ra một thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản.


Đây là một vấn đề đáng quan ngại với tất cả chúng ta vì không có nước nào trên thế giới tránh được hoàn toàn khỏi bụi phóng xạ.