Biến đổi Trái Đất & Thảm họa Vũ trụ

Mẹ Thiên Nhiên nổi giận

Bạn có để ý tin tức về những sự kiện thời tiết, địa chấn, núi lửa "cả đời mới gặp một lần" giờ đây xuất hiện như cơm bữa trên khắp thế giới? Đó là vì hành tinh của chúng ta đang trải qua giai đoạn chuyển đổi. Tất nhiên, sự chuyển đổi này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội loài người, nhưng ngược lại, loài người cũng có ảnh hưởng mật thiết lên sự chuyển đổi ấy. Dưới đây là tập hợp tất cả những bài đăng trên blog Dấu Hiệu Thời Đại về chủ đề rất quan trọng nhưng ít người biết đến này.

Sách: Biến đổi Trái Đất và Mối Liên hệ Con người - Vũ trụ

Bài viết lẻ:

Loạt video về Thời tiết Khắc nghiệt, Biến đổi Trái Đất, Cầu lửa trên bầu trời từ Sott.net:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.