Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Dân chủ là một trò hề - Ví dụ từ Hy Lạp

Hòm bỏ phiếu trong chế độ "dân chủ".

61,31% người dân Hy Lạp bỏ phiếu bác bỏ gói chính sách thắt lưng buộc bụng hà khắc hôm 5/7. Mười ngày sau, thủ tướng Alexis Tsipras của họ chấp nhận một gói chính sách thắt lưng buộc bụng mới còn hà khắc hơn nữa. Và bây giờ, đa số các đại biểu quốc hội bỏ phiếu ủng hộ gói cải cách đó, với 229 bỏ phiếu thuận, 64 bỏ phiếu chống và 6 bỏ phiếu trắng. Do 6 đại biểu bỏ phiếu trắng vẫn không tuân theo ý muốn rõ ràng của người dân là bác bỏ những chính sách này, chúng ta có thể cho họ vào bên bỏ phiếu thuận. Vậy là 235 đại biểu bỏ phiếu thuận và 64 đại biểu bỏ phiếu chống.

Nếu phép tính của tôi là chính xác, 235 là 78,59% của 299.

Nói một cách khác, 61,31% người dân Hy Lạp nói “Không” và 78,59% “đại diện của họ” nói “Có”.

Đẹp mặt cho cái chuyện hoang đường được gọi là “dân chủ”.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.