Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Video: Thiên đường bị đánh cắp

Tác giả: Stefan Verstappen
Nguồn: chinastrategies.com

Chúng ta đang ở trong tình trạng này của chúng ta, tình trạng chiến tranh, tình trạng suy thoái kinh tế, tình trạng tài nguyên kiệt quệ, là bởi vì lòng tham của những kẻ thái nhân cách. Chúng nghĩ rằng chúng có thể tạo ra thế giới của riêng chúng. Hãy nhìn cái thế giới chúng đã tạo ra này.
Laura Knight-Jadczyk

Để xem phụ đề tiếng Việt, nhấn vào chữ CC ở góc dưới bên phải video rồi chọn Tiếng Việt.


Thiên đường bị đánh cắp - Đừng cho con cái bạn xem


Thiên đường bị đánh cắp - Chuyện hoang đường về sự hiệu quả


Thiên đường bị đánh cắp - Chuyện hoang đường về dân số quá đông


Thiên đường bị đánh cắp - Chuyện hoang đường về khủng bố


Xem thêm:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.